Colofon

Teksten

Bettie Jongejan, Sandra van Lune, Daphne Peek, Sipke Witteveen.

Eindredactie

Dirk Mulder

Ontwerp en realisatie

Get There

Fotografie 

Door: Mel Boas, Sake Elzinga

Gastsprekers: Hans van Beem, Max Degen, Jack Eljon, Frank Polak, Betty Radema, Harry Stinis, Channa Walvisch

© Landelijk Steunpunt Gastsprekers WOII-Heden, 2018

Copyright ©2018 Landelijk Steunpunt Gastsprekers WOII-Heden
T (0593) 59 26 00  |   E steunpunt@kampwesterbork.nl

Copyright ©2018 Landelijk Steunpunt Gastsprekers WOII-Heden
T (0593) 59 26 00
E steunpunt@kampwesterbork.nl